Venäjän matkailua edistävä viranomainen on ilahduttavasti merkinnyt tärkeitä matkailukohteita teiden varsille samanlaisiin ruskeisiin opasteisiin, joita Suomessakin on ilmaantunut kiitettävän runsaasti teiden varsille. Sortavalaan päin ajaessa keksin myös “Paaso Ancient Town” merkinnällä opastetun Paasovuoren, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Sortavalan keskustasta pohjoiseen. Paasovuori on vanha muinaislinna, joita löytyy useampikin kappale Laatokan ympäristöstä. Laatokan muinaislinnat ovat karjalaisten alunperin rakennuttamia suojavarustuksia, joissa todellakin on myös asuttu, kuten venäläinen tieopas antaa ymmärtää.

Vanhaa metsää

Paaso Mountain

Paasovuorelle kiivetessä voi aistia heti, että metsässä ei ole harvesteri möyrinyt, eikä metsätraktori tallannut. Rauhassa kehittymään päässyt, ikivanha metsä muodostaa oman elinympäristönsä, jonka voi aistia satumetsänä, jonne astuessa muu maailma sulkeutuu ulkopuolelle. Koska valtio omistaa Venäjällä (lähes) kaikki metsät, samanlaista vanhaa metsää Venäjän Karjalassa riittää silmänkantamattomiin. Luonnossa viihtyvälle retkeilijälle siis metsäretki Karjalassa on ehdottomasti suositeltava aktiviteetti. Suomessa näitä vanhoja metsiä alkaa olla valitettavan harvassa.

Paaso Mountain

Linnavuorelle johtaa hyvin tallattu polku, joka jyrkkenee melkoisesti huippua kohden. Puolimatkassa kierretään pystysuora kalliojyrkänne, jonka alla on kummallinen louhikko kiviä. Oma oletukseni on, että kyseessä on muinoin huipulla olleen kivivallin jäännökset, jotka hyökkääjä on vierittänyt alas tuhotakseen karjalaisten linnoituksen. Kuujo et al. mainitsee kirjassaan, että vuoren kivivarustuksia hävitettiin mm. rautatien sillanrakennukseen, mutta jonkinverran niitä oli jäljellä vielä 1930-luvulla. Vuoren juurella sijaitsi kalmisto, josta on löydetty miekka, kirves ym. tavaraa. Vuorella sijaitsi lisäksi lähde, joten se oli erityisen hyvä paikka puolustuksellisesti.

Paaso Mountain

Paasonvuoren kalliossa voi erottaa tietystä kulmasta selvästi silmät ja suun. Voisiko paikkaa olla käytetty myös seita- tms. palvontapaikan tapaan esihistoriallisena aikana? Tässä kalliossa selvästikin asustaa oma henki.

Paaso Mountain

Polulla kulkijaa odottaa yllätys. Keskellä kivilouhikkoa seisoo ihkaelävä toteemipaalu. Tai ainakin kuvittelen sen olevan toteemipaalu. Paaluun on kaiverrettu ylimmäiseksi riimuja tms. kuvioita, sekä ikäänkuin silmät. Alempana paalussa on muita symboleita. Palvontamenoja paikalla harrastetaan siis vieläkin. Ehkäpä kyseessä ovat jonkin luonnonuskonnon harrastajat, jotka ovat ottaneet Paasovuoren alueen omakseen. Vuoren huipulta löytyy niinikään kivi, johon on merkitty jokin symboli.

Paaso Mountain

Huipulla

Linnavuorelle kiipeäjää odottavat huikaisevat maisemat. On helppo ymmärtää, miksi juuri Sortavalan ympäristö on ollut varhaisten karjalaisten asuinpaikka. Linnavuorten arvellaan olleen turvapaikkoja, johon asukkaat ovat vaaran uhatessa paenneet. Paasovuorelta on löydetty asumusten perustuksia, eli linnavuori on toiminut muinaisena kylänä. Huipulta on löydetty myös ahjon jäänteet ja muuta sepän toimintaan viittaavaa esineistöä. Huipulta on vieläkin hienot näkymät joenvartta pitkin sekä luoteeseen, että pohjoiseen.

Paaso Mountain

Museoviraston tietokannasta löytyy vuodelta 1929 tarkastus, jonka suoritti Aarne Europaeus. Tarkastusraportti on mielenkiintoista luettavaa. Liitteenä olleessa valokuvassa näkyy Liikalanjärvi, joka nyttemmin on kuivunut joenuomaksi ja sitä ympäröiväksi kosteikoksi. Europaeuksen käydessä paikalla olivat vielä vallit, jotka olivat “maasta ja pienenlaisista kivistä kasatut”. Linnan nimi vaikuttaa olleen ennen Liikalan linna 1500-luvulta peräisin olevan vatjalaisen verokirjan mukaan. Ilmeisesti 1600-luvulla huipulla on sijainnut kreikkalaiskatolinen kirkko ruotsalaisen Sortavalan pappilan tiluskartan mukaan. Paasonvuoren huippu on Europaeuksen mukaan 73,5 m joenpintaa korkeammalla.

/assets/europaeus-paasonvuori.jpg

Nykyään huipulla ei ole enää juuri muuta rakennelmaksi kuviteltavaa, kuin vallitusten perustuksena toiminutta kalliota reunan tuntumassa, sekä oletettavasti Europaeuksen mainitsemaa pientä kiveä, joka on ollut myöhemmin vallituksen osana.

Paaso Mountain

Jos muinaislinnat ja historia kiinnostaa, Paason linnavuori on erittäin suositeltava käyntikohde, jonne on helppo löytää. Paikalle suunnitellaan jonkinlaista vierailukeskusta, jonka on tarkoitus esitellä paikan arkeologiaa ja historiaa. Nyt alue on lähes täysin luonnontilassa, joten kannattaa käydä aistimassa historian havinaa.